Zalety

Import/Eksport

Status wysyłki: Pomyślne doręczenie! Porath Customs Agents towarzyszy Państwa wysyłce możliwie jak najlepiej i najbezpieczniej na drodze procedur celnych.

Porath Customs Agents to Państwa mocny partner celny, posiadający niepodważalne zalety:

Automatyzacja

Odprawa celna bez przekazywania danych w formie elektronicznej? Porath Customs Agents stawia na ustawiczny rozwój i osieciowanie, dlatego nasi eksperci IT są zawsze poinformowani odnośnie aktualnego stanu elektronicznej odprawy celnej i jednocześnie tworzą własne rozwiązania, które umożliwią Państwu w skali międzynarodowej optymalne podłączenie do oficjalnych systemów rejestracji (np. ATLAS).

Nasz portal Klientów Online PORCOM umożliwi Państwu ponadto szybkie i proste udzielanie zlecenia, przejrzyste śledzenie statusu zlecenia oraz szybką komunikację z Państwa indywidualną osobą do kontaktu.

Zalety dla Państwa zautomatyzowanej realizacji procedur celnych i interfejsów IT Porath Costums Agents:

 • Szybkie i efektywne procesy dzięki automatyzacji.
 • Redukcja źródeł błędów.
 • Zapobieganie podwójnego wpisywania danych.
 • Obniżenie kosztów poprzez zautomatyzowane procesy.
 • informacje o statusie w rzeczywistym czasie, dzięki dwukierunkowym interfejsom.
 • Możliwe do zastosowania w gospodarce towarowej, administracji magazynu i realizacji procedur spedycyjnych.
 • prędkość, jakość i bezpieczeństwo podczas udzielania zlecenia i opracowywania.
 • Nieustanny rozwój elektronicznej realizacji procedur celnych.
 • Ciągły rozwój naszego systemu.
 • Możliwie jak największa przejrzystość i wydajność, jak również bezpieczna realizacja Państwa zleceń.
 • W naszych interfejsach IT stosowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa i najnowocześniejsze technologie szyfrowania.

Doradztwo

Szukają Państwo odpowiedzi?

Jako agencja celna z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami chętnie służymy poradami. Nasi eksperci są najlepiej poinformowani nt. wszystkich istotnych ustaw, przepisów i przebiegów procedur. Niezależnie od tego, czy realizacja celna u Państwa jest zorganizowana wewnątrz, czy na zewnątrz – wspólnie znajdziemy rozwiązania, aby Państwa procedury ukształtować w możliwe jak najbardziej efektywny sposób.

Krok po kroku do przodu z doradztwem ze strony Porath Customs Agents:

 • Wspólne podjęcie procedur – również u Państwa na miejscu
 • Analiza procedur pod względem słabych punktów, potencjał optymalizacyjny i naruszanie obowiązującego prawa
 • Opracowanie koncepcji rozwiązań i optymalizacji dla Państwa
 • Wspólne omówienie rozwiązań
 • Wsparcie podczas wdrażania i szkolenie oraz uwrażliwienie zaangażowanych pracowników.
 • Na życzenie wspólne rozwijanie kontrolingu celnego i compliance

Udzielimy Państwu porady we wszystkich procedurach odnośnie odpraw celnych, i więcej:

 • Doradztwo przy optymalnym przygotowaniu i przeprowadzaniu odprawy celnej towarów należących do różnej branży
 • Doradztwo i wsparcie w składaniu wniosków i administrowaniu uproszczeń prawa celnego oraz procedury dot. uprawnionego eksportera czy składu celnego
 • Organizacja Państwa procedury składania wniosków i odprawy w celu przeprowadzenia badań przez lekarza weterynarii
 • Doradztwo i wsparcie podczas wewnątrzzakładowej organizacji i kontroli deklaracji dostawców.
 • Instrukcja służąca całkowitemu spełnieniu wszystkich wymagań kontroli eksportu i badania podmiotów, na które nałożono sankcje

Zewnętrzny koordynator celny

Ułatwianie procedur związanych z odprawą celną, dzięki pozwoleniom na uproszczone procedury oraz certyfikację jako dopuszczony podmiot gospodarczy AEO (Authorized Economic Operator: Jeżeli dane przedsiębiorstwo posiada tę certyfikację, oznacza to, że stale spełnia wymogi uzyskania pozwolenia. W idealnych warunkach kontrolę przejmuje pełnomocnik ds. ceł, który służy urzędom celnym jako osoba kontaktowa i może potwierdzić, że dane przedsiębiorstwo stale spełnia te wymogi. Konieczny jest tutaj bieżący monitoring i stała osoba kontaktowa w przedsiębiorstwie. Może ona zostać wyznaczona wewnętrznie lub zostać powołana jako zewnętrzny pełnomocnik ds. ceł – najpóźniej odgrywa tutaj kluczową rolę Porath Customs Agents.

Co przemawia za Porath Customs Agents jako Państwa zewnętrznym koordynatorem ds. celnych?

 • Jesteśmy agencją celną z wieloletnim doświadczeniem.
 • Regularnie aktualizujemy nasz Know-how.
 • Jesteśmy Państwa zewnętrznym zasobem bez wysokich kosztów stałych.
 • Jesteśmy zawsze na miejscu, gdy potrzebują Państwo wsparcia.
 • Efektywnie i niezawodnie zajmiemy się za Państwa zadaniami jako zewnętrzny koordynator ds. celnych

Pozostałe punkty z zakresu Import/Eksport

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58