Tranzyt

Import/Eksport

Co kraj, to obyczaj: Nasza godna zaufania sieć partnerska Customs Alliance Europe troszczy się o europejskie i i międzynarodowe zawiłości w zakresie ceł.

Sprawnie odbywający się ruch tranzytowy z Porath Customs Agents.

Jeśli transport towaru odbywa się na terenie państwa bez przywozu i wprowadzani do wolnego obrotu, to wówczas mówimy o ruchu tranzytowym. To samo dotyczy sytuacji, gdy towar w danym kraju jest objęty procedurą składu celnego.

Istnieje jednak grupa towarów, które są spod niej wyłączone:

Generalnie w towarowym przekazie tranzytowym należy przestrzegać następujących zasad:

W EU obowiązuje tzw. zasada opodatkowania w miejscu przeznaczenia. Oznacza to, że wyroby akcyzowe podlegają opodatkowaniu dopiero w kraju, w którym trafiają do handlu i w którym mają być konsumowane. Dlatego w ramach procedury EMCS możliwe jest zawieszenie poboru akcyzy od towarów w ruchu tranzytowym. Muszą Państwo wówczas posiadać wydruk elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-VD) lub dokument, z którego wynika jednoznaczny kod referencyjny – np. faktura, dowód dostawy lub list przewozowy.

Skierujemy Państwa towary przekazem tranzytowym we właściwym kierunku:

Procedura wysyłkowa

Porath Customs Agents poprowadzi Państwo sprawnie podczas procedury tranzytowej.
Importowanie towarów z krajów spoza terytorium UE, obszar celny Unii oraz wprowadzanie do obiegu gospodarczego – to wszystko łączy się z koniecznością ponoszenia opłat celnych podczas przekraczania granicy. Większość towarów nie podlega jednak ocleniu w państwie importującym i są one przewidziane bezpośrednio do ponownego eksportu towarów. Takich przypadkach może być konieczny przewóz nieoclonego towaru przez terytorium Unii Europejskiej. Procedura tranzytowa umożliwia podjęcie czynności związanych z ocleniem towarów dopiero w ich ostatecznym miejscu przeznaczenia.

Rodzaje procedury tranzytowej:

 • Procedura wewnątrzwspólnotowego tranzytu (gVV)stosowana jest w transporcie towarów z krajów spoza terytorium UE odbywającym się pomiędzy dwoma państwami należącymi do wspólnoty – bez pobierania ceł, ani innych opłat celnych oraz bez zastosowania środków polityki handlowej. W miejscu przeznaczenia towar może być wprowadzany do wolnego obrotu lub objęty procedurą tranzytową.
 • Wspólna procedura tranzytowa (gemVV) reguluje transport towaru, który nie pochodzi z Unii, odbywający się pomiędzy krajami EU i EFTA.
 • Transport Carnet TIR:w ramach konwencji Karnet TIR: Procedura TIR (Transport Internationauks Routiers) służy uproszczeniu transportu towarów w ruchu drogowym. Zredukowany jest tu nakład administracyjny, gdyż w procedurze celnej uczestniczy jedynie kraj, w którym odbywa się sprzedaż oraz kraj, w którym następuje odbiór towaru. Kontrole celne, które są przeprowadzane w kraju, w którym następuje odbiór towaru, powinny być uznawalne we wszystkich państwach, przez które odbywa się tranzyt, dzięki posiadaniu dokumentu celnego Karnet TIR.
 • Transport Carnet ATA:w ramach konwencji Karnet ATA: Karnet ATA (Admission Temporaire) to przepustka celna, która jest przewidziana w szczególności w odniesieniu do czasowej odprawy towarów, a w równym stopniu może być wykorzystywana do importu, eksportu i przewozu towaru. Karnet ATA w pierwszej kolejności jest przewidziany do tymczasowego importu towaru w handlu międzynarodowym, gdyż tymczasowy import w konwencji karnet ATA odbywa się bez ponoszenia opłat.

Sprawnie i poprawnie opracujemy Państwa procedurę tranzytową.

 • Doświadczeni współpracownicy Porath Customs Agents pozwalają nam opanować wszystkie istotne przepisy normy prawne służące opracowaniu procedury tranzytowej w ramach obowiązującego prawa celnego.
 • Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi poręczeniami i pozwoleniami, aby optymalnie wspierać Państwo podczas realizacji procedury tranzytowej.
 • Realizacja procedury tranzytowej w Europie to obszar działalności, którym zajmujemy się na co dzień
 • Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom cyfrowym można dokonać zgłoszenia i przekazania zleceń do dalszej obróbki zawsze na czas i w sposób zrozumiały.
 • Mogą mieć Państwo zawsze pod kontrolą status swojego zlecenia.
 • Ponadto przywiązujemy wagę do tego, żeby nasi Klienci zawsze mieli bezpośrednią osobę kontaktową w przedsiębiorstwie – niezależnie od kraju służymy Państwu wsparciem podczas realizacji procedury tranzytowej.
 • Udzielamy Państwu szybkiej odpowiedzi na zapytania, służymy trafnymi poradami, co pozwoli zredukować wydatki i zmniejszyć koszty frakcyjne przy jednoczesnej optymalizacji procesów celnych.

Pozostałe punkty z zakresu Import/Eksport

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58