Content Ochrona

Polityka prywatności firmy Porath Customs Agents GmbH

Spis treści

 

 1. Uwaga wstępna
 2. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Porath Customs Agents GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dlatego bardzo poważnie traktujemy Państwa prywatność i przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  Niniejsza polityka prywatności informuje Państwa o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i korzystają z naszego portalu oferowanego pod adresem porcom.porath.com. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być powiązane z Państwa osobą, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, dane dotyczące płatności, informacje podatkowe i celne.

  Ponadto informujemy o prawach przysługujących Państwu wobec nas jako podmiotu odpowiedzialnego.

 3. Podmiot odpowiedzialny
 4. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO) jest Porath Customs Agents GmbH, Heidenkampsweg 81, 20097 Hamburg, Niemcy.
  Więcej informacji o nas znajdą Państwo w naszej stopce redakcyjnej.
  Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dataprotection@porath.com lub telefonicznie pod numerem +49 (40) 8000 50 500.

 5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podczas informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej
 6. Gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn., gdy nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, automatycznie zbieramy i przechowujemy informacje w plikach dziennika serwera (Server Log Files), które przekazuje nam Państwa przeglądarka.

  – Referrer (poprzednio odwiedzana strona)
  – Żądana strona internetowa lub plik
  – Typ i wersja przeglądarki
  – Zastosowany system operacyjny
  – Rodzaj stosowanego urządzenia
  – Czas dostępu
  – Adres IP w formie zanonimizowanej (wykorzystywany jedynie do określenia lokalizacji dostępu)

  Dane te są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić Państwu tę stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

  Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane przechowywane w plikach dziennika nie są łączone z innymi źródłami danych. Nie przypisujemy też tych danych do konkretnych osób.

  Podstawą prawną gromadzenia i tymczasowego przechowywania danych jest § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO leży w wyżej wymienionych celach.

  Dane te są przechowywane na serwerach w Niemczech. Są one usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po 8 tygodniach.

  Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania i udostępniania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

 7. Archiwizacja i usuwanie
 8. Z zasady przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak wymaga tego cel lub jak długo jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.

 9. Ciasteczka
 10. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3, które przekazuje nam Państwa serwer, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Cookies to małe pliki, które są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego (np. komputerze lub smartfonie). Dotyczy to na przykład:

  – Adres IP odwiedzającego;
  – Data i godzina wizyty;
  – Adres URL strony odsyłającej (strony, z której przyszedł odwiedzający);
  – Strony odwiedzane na naszej stronie internetowej;
  – Informacje o używanej przeglądarce (typ i wersja, system operacyjny, itp.).

  Używamy informacji technicznych i plików cookie, aby ułatwić wizytę na stronie internetowej, poprawić wrażenia użytkownika i zwiększyć trafność ofert na tej stronie. Pliki cookies mogą być ustawiane zarówno przez nas, jak i przez inne podmioty, z którymi współpracujemy. Poniżej znajduje się przegląd rodzajów plików cookie, z których korzystamy.

  Używamy tylko technicznie niezbędnych plików cookies.

  Technicznie niezbędne pliki cookie pomagają zapewnić odwiedzającym możliwość poruszania się po stronie internetowej, zapewniając podstawowe udogodnienia, takie jak nawigacja po stronach i dostęp do bezpiecznych obszarów. Bez tych plików cookie strona internetowa nie funkcjonowałaby prawidłowo.

  Dotyczy to również takich funkcji jak ustawienia języka. Bez tych plików cookie nie będą Państwo mogli bez ograniczeń korzystać z usług na naszej stronie internetowej. Pliki cookie są przechowywane przez czas trwania sesji internetowej użytkownika. Te pliki cookies są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi, z których Państwo korzystają.

  W zależności od tego, czy pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania samej strony internetowej, czy też do korzystania z usługi (np. ustawienie języka), przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z § 25 (2) nr 2 TTDSG w powiązaniu z art. 6 (1) p. 1 lit. f DSVO. Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

 11. Media społecznościowe
 12. Oprócz naszej strony internetowej, jesteśmy również reprezentowani na Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter i Google+. Na naszej stronie internetowej podajemy tylko linki do naszych profili. Cel i zakres gromadzenia danych, jak również postanowienia dotyczące wykorzystania Państwa danych przez daną platformę znajdują się w regulacjach dotyczących ochrony danych danego operatora.

  Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Facebook: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
  Twitter: https://twitter.com/de/privacy

 13. Linki do innych stron internetowych
 14. Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie.

  Staramy się zamieszczać linki tylko do tych stron internetowych, które spełniają nasze wysokie standardy i podzielają nasz szacunek dla Państwa prywatności, ale nie monitorujemy ani nie kontrolujemy żadnych informacji, które są zbierane podczas korzystania z linków stron trzecich. Operatorzy stron internetowych osób trzecich mogą traktować dane osobowe inaczej niż my. W związku z tym nie gwarantujemy prawidłowego przetwarzania danych osobowych na tych stronach. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiedni link.

 15. Państwa prawa
 16. W związku z danymi osobowymi dotyczącymi Państwa przysługują Państwu następujące prawa:

  Prawo do informacji (art. 15 DSGVO)
  Co do zasady mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat punktów wymienionych w art. 15 DSGVO. Ponadto mają Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 ust. 3 DSGVO.

  Prawo do skorygowania lub usunięcia danych (art. 16 i 17 DSGVO)
  Mają Państwo prawo do skorygowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa. Ponadto mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest już konieczne, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub wycofali Państwo zgodę w tym zakresie.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO)
  Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, tj. do uniemożliwienia dalszego przetwarzania na czas, jeśli spełnione są warunki z art. 18 DSGVO.

  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO)
  W granicach art. 20 DSGVO mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby w razie potrzeby przekazać je lub zlecić przekazanie innemu podmiotowi administrującemu.

  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art.21 DSGVO)

  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

  Nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

  W celu dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dataprotection@porath.com.

  Dochodzenie tych praw jest bezpłatne.

  Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

Stan: październik 2022 r.

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58