Import

Import/Eksport

Czy mają Państwo pytania odnośnie importu? Dostarczymy Państwu odpowiedzi, a jednocześnie przedstawimy szerokie spektrum usług, które przyczyniają się do bezproblemowego importu towarów.

Odprawa celna

Czy są Państwo przedsiębiorstwem międzynarodowym i chcieliby uczestniczyć w handlu zagranicznym, ale wydaje się, że wiąże się to z coraz większymi wyzwaniami? Nie ma się co martwić, nie są Państwo wyjątkiem.

Jako niezależnemu oferentowi udało nam się dzięki ponad 30-letniemu praktycznemu doświadczeniu stworzyć rozwiązanie dla odprawy celnej. Nasza tajemnica? Stawiamy na rozwiązania trans graniczne, które nie są ograniczone wyłącznie do warunków lokalnych.

Nasza oferta dla Państwa:

 • Import-Odprawa celna w Europie za pośrednictwem krajowych systemów IT. Odprawa poprzez ATLAS, SAGITTA, AGS, CELINA, PLDA, e-Cło i inne systemy gwarantuje sprawny przebieg
 • Porath Customs Agents zajmie się reprezentacją fiskalną i zatroszczy w sposób niezawodny o realizację kwestii prawno-podatkowych w kraju, gdzie jest dokonywana odprawa
 • Sporządzanie i składanie sumarycznego zgłoszenia wejścia (ESumA)
 • Do momentu wyjaśnienia prawnych postanowień celnych będziemy składować tymczasowo Państwa towar z sumarycznym zgłoszeniem w tymczasowej przechowalni
 • Składanie wniosków o nadanie numeru podatkowego, numerów EORI (Economic Operator Registration and Identification) i numerów identyfikacji dla potrzeb podatku VAT (REGON)
 • Zajmiemy się sporządzeniem i neutralizacją zaświadczeń preferencyjnych i świadectw pochodzenia
 • Odprawa towaru objętego podatkiem konsumenckim z zastosowaniem systemu elektronicznego EMCS (Ekscise Movement and Control System)
 • Jeżeli podczas tymczasowego przechowywania musi być zmienione miejsce składowania towarów lub konieczne jest przeprowadzenie kontroli celnej, wówczas Porath Customs Agents zajmie się organizowaniem niezbędnego zamiennego miejsca przechowywania
 • Naszym zadaniem jest również odprawa weterynaryjna wraz z przewiezieniem (transport w tę i z powrotem) na miejsce kontroli
 • Zajmiemy się organizacją prześwietleń w CPA wraz z przewiezieniem

Skład celny

Bezproblemowe korzystanie ze składu celnego w imporcie i tranzycie? Porath Customs Agents sprawi, że będzie to możliwe. Dzięki procedurom dot. składów celnych Państwa towar może być przechowywany bez ograniczeń czasowych, konieczności uiszczania opłat przywozowych czy działań polityczno-handlowych. Państwa towar do momentu przekazania pod inne procedury celne będzie znajdować się w składzie celnym i zostanie oclony dopiero po zakończeniu składowania.

Zajmiemy się nastepującymi zadaniami:

 • Doradztwo przy wybraniu odpowiedniego typu magazynu
 • Wsparcie przy wszelkich zezwoleniach
 • Wspólne opracowanie procesów i procedur
 • Pełne zarządzanie magazynem celnym w outsourcingu
 • Wsparcie podczas kontroli celnej lub inwentury

Przedstawicielstwo podatkowe

Jeśli jako przedsiębiorca zagraniczny chciałbyś importować towary do krajów Unii Europejskiej, automatycznie kwalifikujesz się jako strona zgłaszająca lub dłużnik podatkowy w danym kraju, od którego wymagana jest deklaracja podatkowa.

Pod pewnymi warunkami i jeśli przewiduje to prawo krajowe, możesz być reprezentowany przez przedstawiciela podatkowego. Pozwala to uniknąć obciążeń administracyjnych związanych z posiadaniem własnej rejestracji podatkowej w danym kraju i nie ma się żadnego obowiązku wyjaśnienia wobec urzędu skarbowego kraju importującego.

Porath Customs Agents jest Twoim zaufanym przedstawicielem podatkowym – zgodnie z naszym mottem: „Małe obciążenie administracyjne dla nas, duże korzyści dla Ciebie”:

 • Zajmiemy się koniecznymi formalnościami rejestracji podatkowej: przedłożeniem raportu podsumowującego i deklaracji VAT, przechowywaniem dowodów księgowych i dokumentów oraz rejestracją dla statystyk wewnątrz-handlowych
 • Korzystasz z jednego punktu kontaktowego - niezależnie od tego, gdzie odbywa się obsługa
 • Odprawa celna Państwa towarów nie zostanie rozłożona między kilka krajów tylko zostanie zadeklarowana w urzędzie celnym przyjścia do wolnego obrotu w UE. Twoje procesy logistyczne są przyspieszone, a koszty zredukowane dzięki większej elastyczności i oszczędności czasu
 • Kupujący otrzymuje towar już po zakończeniu odprawy zgodnie z przepisami celnymi i może nim swobodnie dysponować. Odchodzą wszelkie formalności w ramach procedury wysyłkowej
 • Odprawa odbywa się w trybie 42 i jest on wprowadzany do wolnego obrotu, podczas odprawy celnej nie muszą już Państwo uiszczać przywozowego podatku VAT (EUSt). Zostanie on zastąpiony przez późniejszy podatek transferowy w kraju przeznaczenia UE. Odchodzi natychmiastowa płatność EUSt wraz z czynnościami płatniczymi i kontrolnymi – uproszczona zostaje wymiana towarowa, co prowadzi do wyraźnej optymalizacji Cashflow.
 • Po odprawie celnej towar zostanie przeniesiony bezpośrednio do innego kraju UE jako dostawa wewnątrzwspólnotowa.
 • Rozliczenie naszej usługi jako reprezentacji fiskalnej może nastąpić na rzecz firmy poza terytorium UE bez opodatkowania – przy uwzględnieniu braku możliwości odliczenia podatku obrotowego w niektórych krajach UE jest to dużą zaletą.

Kontrole celne

Kontrole celne w celu zapewnienia legalnego i uczciwego transportu towarów: Niemal wszystkie zgłoszenia do odprawy celnej przywozu odbywa się drogą elektroniczną. Na podstawie danych przekazanych podczas wstępnego zgłoszenia towarów (ESumA) urząd celny przeprowadza analizę ryzyka pod kątem bezpieczeństwa. Kontrole celne mogą być przy tym zarządzone, a Państwa towar poddany kontroli fizycznej lub zamówiony w celu prześwietlenia.

Porath Customs Agents poprowadzi Państwo w sposób profesjonalny przez kontrolę celną.
Porath Customs Agents jest od2008 roku posiadaczem zezwolenia AEO F (od kodeksu celnego unii C/S) w celu wprowadzenia prawnych uproszczeń celnych i zapewnienia bezpieczeństwa. Status ten wywiera pozytywny skutek na Państwa analizę ryzyka, gdyż zezwolenia AEO uważane są za szczególnie wiarygodne i zaklasyfikowane do dokumentacji niskiego ryzyka. W zależności od odpowiedniego przełożenia na prawo krajowe prawa może Państwu w wielu krajach już wcześniej powiedzieć o zaplanowanej kontroli – na podstawie statusu AEO.

Kontrola zostaje zarządzona, a my zajmiemy się tym za Państwo:

 • Poinformujemy Państwa natychmiast, jak tylko dotrze do nas wiadomość o zarządzeniu przeprowadzenia kontroli.
 • Na życzenie zorganizujemy przewóz z terminala w miejsce powstawania kosztów i zajmiemy się tymczasowym przechowywaniem poprzez zmianę magazynowania oraz załatwimy wszystkie niezbędne formalności.
 • Odnośnie przeprowadzonej kontroli celnej zostanie sporządzony wynik celny. W razie zastrzeżeń mogą Państwo skontaktować się niezwłocznie z osobą kontaktową w Porath Customs Agents – wówczas podejmiemy wspólnie odpowiednie środki działania.

Kontrola weterynaryjna

Żywność pochodzenia zwierzęcego, produkty nieprzeznaczone do spożycia jak również niektóra żywność pochodzenia roślinnego: Urząd Weterynaryjny i Przywozowy jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli wszystkich przesyłek towaru, który zawiera wyroby pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich. W każdym miejscu przeprowadzania kontroli na granicy urzędowy lekarz weterynarii sprawdza towar oraz przedłożoną dokumentację i rozstrzyga w kwestii możliwości importu towaru.

Wniosek celny o przeniesienie towaru do wolnego obrotu zostanie odrzucony przez urząd celny, jeśli brak dokumentacji (np. niezbędne zaświadczenie o stanie zdrowotnym zwierząt) urzędowy lekarz weterynarii odmówi wydania zaświadczenia o możliwości importu. W takiej sytuacji towar zostanie odesłany.

Zespół ekspertów z Porath Customs Agents posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli weterynaryjnych – oferujemy Państwu odpowiednie usługi od ręki:

 • Organizacja przewozu towarów z kontenera w terminalu na miejsce przeprowadzania badań.
 • Przejęcie czynności związanych z procedurą składania wniosków i odprawy celnej w celu przeprowadzenia badań weterynaryjnych.
 • Kompletna i prawidłowa deklaracja przywozowa.
 • Planowanie przewozu i udostępnienia na terminalu dla komunikacji łączonej, czyli zmiany środka transportu po zakończeniu kontroli celnej.

Pozostałe punkty z zakresu Import/Eksport

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58