HS, CN, TARIC, EZT? Co za różnica?

Powyższe skróty są wszechobecne. Ale czym dokładnie różnią się od siebie System Zharmonizowany, Nomenklatura Scalona, TARIC i elektroniczna taryfa celna?

System Zharmonizowany (kod HS)

Pełna nazwa systemu brzmi „Harmonized Commodity Description and Coding System“ – Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów. Pod pojęciem tym, którego najczęściej stosowanym skrótem jest HS, kryje się uznana na całym świecie nomenklatura jednolitej klasyfikacji produktów. System wdrożony jest w ponad 200 krajach na całym świecie (m.in. w państwach członkowskich UE, w USA, Japonii i Chinach) i obejmuje ponad 5000 grup towarowych. Każdej grupie towarów przyporządkowany jest sześciocyfrowy kod zapewniający jednoznaczną identyfikację. Podstawę implementacji HS, który został opracowany przez Światową Organizację Celną (World Customs Organisation, WCO), stanowi jednakowy dla wszystkich krajów zbiór zasad, zapewniających ujednolicenie standardów klasyfikacji i sposobu jej zastosowania. Zasady te oraz sam system aktualizowane są przez Komitet Systemu Zharmonizowanego, powołany z ramienia Światowej Organizacji Celnej, średnio co 5-6 lat. Następną nowelizację HS wyznaczono na 1 stycznia 2022 roku.
We wszystkich krajach stosujących HS pierwsze sześć cyfr kodu klasyfikacyjnego danego produktu – tj. numer taryfy celnej – jest identycznych.

Nomenklatura scalona (kod CN)

Rada Unii Europejskiej, wprowadzając w 1987 roku wspólną taryfę celną na mocy rozporządzenia (EWG) 2658/87, stworzyła podstawy Nomenklatury Scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN), która bazuje na Systemie Zharmonizowanym (patrz 1.5.1). Pierwsze sześć cyfr kodu CN jest zatem identycznych z numerem towaru w nomenklaturze HS, przy czym uzupełniają je dwie kolejne cyfry (siódma i ósma). Co roku, najpóźniej do dnia 31 października, w Dzienniku Urzędowym UE publikowana jest zaktualizowana wersja Nomenklatury Scalonej obowiązująca na rok następny, dostępna we wszystkich językach UE.

Ośmiocyfrowy kod CN tworzy statystyczny numer towaru, stosowany m.in. przy zgłoszeniach wywozowych oraz w systemie Intrastat.

TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej

Nomenklatura TARIC opiera się z kolei na Nomenklaturze Scalonej, w związku z czym jej pierwsze osiem cyfr jest identycznych z kodem CN. TARIC to wspólna taryfa celna unii Europejskiej, rozszerzona o kolejne dwie cyfry do łącznie dziesięciu, w których zakodowane są informacje o środkach ochronnych obowiązujących dla danego produktu w całej Unii, takich jak np. działania antydumpingowe, zawieszenia cła czy kontyngenty ilościowe.

EZT – Elektroniczna taryfa celna

Elektroniczna taryfa celna to krajowa taryfa celna Republiki Federalnej Niemiec. Pierwsze dziesięć cyfr kodu tej taryfy jest identycznych z kodem TARIC, a ich rozwinięcie stanowi cyfra jedenasta. Pełny numer elektronicznej taryfy celnej składa się tym samym z 11 cyfr, przy czym pierwsze 10 cyfr to kod jednolity w całej UE.

Powodem, dla którego w każdym państwie członkowskim UE musi istnieć krajowe rozwinięcie unijnego kodu danego produktu, są kwestie podlegające regulacji na płaszczyźnie krajowej. Należą do nich np. wysokość podatku obrotowego od towarów importowanych (stawka obniżona lub podstawowa), czy też należności akcyzowe, takie jak podatek od piwa, wyrobów tytoniowych lub kawy. Z odwrotnego punktu widzenia oznacza to, że informacje o regulacjach krajowych nie są widoczne w taryfie TARIC. W kodzie EZT z kolei zawarte są jedynie wewnętrzne regulacje Republiki Federalnej Niemiec – nie uwzględnia on informacji krajowych innych państw członkowskich.

Portal informacyjny EZT dostępny jest w Niemczech bezpłatnie pod adresem www.zoll.de.

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58