Oględziny celne i pobranie próbek: 8 praw i obowiązków, które powinni Państwo znać

Gdy organy celne zarządzają oględziny celne lub pobranie próbek, wiele przedsiębiorstw spodziewa się przede wszystkim nieprzyjemności. Kto jednak rozumie procedurę i zna swoje prawa i obowiązki, może zadbać o jej szybki i niezakłócony przebieg.

Firma Porath Customs Agents chętnie pomoże Państwu we wszystkich sprawach związanych z oględzinami celnymi. Doradztwo obejmuje Państwa prawa i obowiązki, komunikację z administracją celną, przemieszczenie Państwa towarów, reprezentację podczas oględzin celnych i pobierania próbek, kontrolę wyników oględzin i wiele innych. Z radością czekamy na Państwa indywidualne zapytanie!

Kontrola prowadzona przez organy celne może obejmować:

 

  1. Współdziałanie: Osoba składająca deklarację celną jest zobowiązana do świadczenia wymaganej pomocy podczas oględzin celnych lub pobrania próbek. Osoba składająca deklarację ma prawo do obecności podczas kontroli celnej lub do wyznaczenia do tego celu pełnomocnika. W tym celu placówka celna może wyznaczyć jej określony termin. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, placówka celna może dokonać pobrania próbki pod nieobecność osoby składającej deklarację.

 

  1. Pobieranie próbek: Placówka celna ma prawo do dokonania oględzin jedynie części towaru – pobrana próbka uznawana jest za reprezentatywną dla całego towaru. Z reguły placówka celna sama pobiera próbki towaru. Nieprawidłowo pobrane próbki należy zgłosić natychmiast – późniejsza skarga jest bezskuteczna.

 

  1. Towary o niejednolitych właściwościach: Niejednolite właściwości towaru lub opakowania zgłaszający musi zadeklarować w deklaracji celnej. Służba celna może w takich przypadkach zobowiązać do samodzielnego pobrania próbek towaru. W przypadku niejednolitych właściwości towaru zgłaszający może wnieść sprzeciw przeciwko samodzielnemu pobraniu próbek przez organ celny i pobrać próbki samodzielnie lub zlecić to kompetentnemu przedstawicielowi.

 

  1. Obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami: W przypadku pobierania niebezpiecznych substancji należy stale przestrzegać surowych przepisów postępowania. Pobieranie niebezpiecznych substancji zyska w przyszłości większe znaczenie, ponieważ liczba ich kontroli była dotychczas zbyt niska.

 

  1. Dokumentacja: Po oględzinach towaru, kontroli próbek lub kontroli dokumentów sporządzany jest protokół z oględzin celnych, który należy sprawdzić od razu po otrzymaniu.

 

  1. Ilość próbek i już niepotrzebne próbki: Zasadniczo można pobrać tylko taką ilość próbek, która jest wymagana do badania i wzajemnej analizy. Niepotrzebne już próbki są zwracane osobie składającej deklarację celną na wniosek i na jego koszt, o ile nie zostały zniszczone w toku analizy lub szczegółowej kontroli. Jeżeli informacje podane przez osobę składającą deklarację celną nie potwierdzą się, próbki zostaną zwrócone dopiero po upływie okresu przedawnienia wynoszącego co najmniej trzy lata.

 

  1. Pokontrolne zwroty: W zależności od wyników oględzin celnych lub pobrania próbek może dojść do ostatecznego naliczenia podatku ze zwrotem pokontrolnym. W czasie trwania terminu wniesienia środka odwoławczego należy wówczas zbadać, czy można wnieść odwołanie od tej decyzji.

 

 1. Koszty: Koszty oględzin celnych zasadniczo ponosi zgłaszający. Zaliczają się do nich także koszty transportu do miejsca oględzin celnych lub do miejsca pobrania próbek. Administracja jest natomiast zobowiązana do poniesienia kosztów badań. Zaliczają się do nich także koszty transportu pomiędzy placówką celną a placówką badawczą.

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58